Tandproteser

Tandproteser är hjälpmedel som ersätter tänder som patienten av någon anledning blivit av med eller behöver avlägsna. Det finns i dagsläget två typer av proteser – helprotes eller delprotes. En helprotes ersätter alla tänder i en käke – överkäke, underkäke eller båda två. En delprotes ersätter ett parti i käken där det saknas tänder.

Passa in en tandprotes

En delprotes fästs vid de kvarvarande tänderna i käken med mekaniska fästen medan en helprotes enbart hålls på plats med hjälp av suget som uppstår mellan protesen och gommen. Protesens passform är därför väldigt viktig samtidigt som den såklart ska ska se bra ut, passa ihop med dina kvarvarande tänder och ha en bra funktion.

Att ta fram och passa in en protes är en process som kräver tid och noggrannhet. Ofta krävs det 4–5 besök hos tandläkaren innan protesen sitter och fungerar perfekt. En protes tillverkas efter en avgjutning av din käke och tas fram i samarbete av en tandläkare och en tandtekniker.

Invänjningsperiod och skötsel

När du får en tandprotes kan du räkna med en viss invänjningsperiod. I början kan det kännas ovant och det kan spänna och ömma. Det brukar dock gå över relativt snabbt. Kvarstår problemen kan passformen på protesen behöva ändras. Det kan också krävas övning innan du kan tala och äta obehindrat med din nya protes.

Skötseln av tandprotesen är A och O. Det är väldigt viktigt att den rengörs ordentligt för att undvika problem i munnen. Protesen och munnen bör sköljas efter varje måltid. Rengör protesen två gånger om dagen i samband med att du borstar dina övriga tänder. Borsta även partierna som saknar tänder och massera gom och tandkött.