Snabba insatser räddar liv

Omkring 10 000 svenskar dör varje år i hjärtstopp. Då är inte de fall som inträffar inne på sjukhus medräknade. När en människa drabbas av hjärtstillestånd utanför ett sjukhus är chanserna till överlevnad mycket låg. Inte fler än cirka 2 procent klarar sig. Det som har störst inverkan är tiden mellan när stoppet inträffar och när insatser med hjärt- lungräddning och defibrillering börjar. Därför är det viktigt att handpåläggning och mun mot mun-metoden inleds snabbt och ännu viktigare är om det finns en apparat i närheten. Räddningsinsatser från ambulans har visat sig oftast ta för lång tid. En utredning visar att om insatstiden kan minskas med 1 minut kan detta innebära 500 fler fall av räddade. Som komplement mot att snabbt få fram ambulans till patienten, placeras defibrillatorer ut på strategiska platser. I Sverige finns RUMBA-projektet, där personer med utbildning på defibrillatorer får ett larm till sin mobiltelefon vid ett hjärtstopp i närheten.

Räds inte arbetsam insats

Det kostar på fysiken att ge hjärt-lungräddning. Men den som gör insatsen bör fortsätta så länge man orkar. Om det är flera som hjälps åt ökar chanserna för patienten. Då kan man byta av efter behov. Kan man hålla koll på tiden tills sjukvårdspersonal anländer kan detta vara en viktig upplysning att ge. De vill veta hur länge hjärt-lungräddningen pågått och när stilleståndet inträffade. Orsaken till hjärtstillestånd kan vara flera. Det kan vara drunkning, förgiftning, överdosering av läkemedel eller en kraftig elektrisk stöt. Hjärtstillestånd skall inte förväxlas med hjärtinfarkt som är en sjukdom.

Företag

På arbetsplatser är det av särskild vikt att beredskap för insatser vid hjärtstopp finns. Det skall finnas första hjälpen och krisstöd för att klara de insatser som behövs då en person skadas eller blir akut sjuk. Med första hjälpen avses HLR- hjärt- lungräddning samt Första hjälpen-abc (andning, blödning, chock). Det är också bra att i lokaler där många vistas dagligen ha en hjärtstartare till hands. För företag är det dessutom inte så stor kostnad att köpa hjärtare.