tor. apr 25th, 2024

Ultraljudsundersökning av knä och leder

Det är inte bara vården på sjukhus och vårdcentraler som med tiden blir allt mer avancerad. Även idrottsmedicin tar snabba steg framåt och även här har man upptäckt fördelen med ultraljudsundersökningar. Ultraljudsundersökningen erbjuder ett gott komplement till en rent klinisk undersökning i samband med problem i rörelseapparaten. I många fall har man varit hänvisad till dyra undersökningar via röntgen, men nu är det alltså möjligt att göra denna undersökning direkt på vårdcentralen eller via sjukgymnasten.

Vad kan man se på ultraljudet

Ultraljud fungerar på de allra flesta av kroppens vävnader. Vilka vävnader som visas och hur djupt undersökningen går, beror på vilken frekvens som används vid själva undersökningen. Ultraljudsundersökningen är smärtfri och går snabbt att genomföra. Den kan visa skador på leder och ledband samt skador på senor och muskler. Via undersökningen kan man även se om det finns skador på brosk i kroppens leder samt tecken på artros. I vissa fall är det även möjligt att se svullnader och inflammationer, kalkinlagringar och bristningar i musklerna. Det kan även vara möjligt att se ärrbildningar, kärlinväxningar och förtjockade områden på kroppens senor. Tillsammans med den kliniska undersökningen blir därmed ultraljudet en viktig del för att välja inriktning på den fortsatta behandlingen.

Ett bärbart ultraljud ger möjligheten att erbjuda denna typ av undersökning även utanför vårdcentralen och sjukhuset. U-lite får i princip plats i fickan och kan lätt tas med hem till patienten i samband med hembesök inför rehabilitering i hemmet. Den kan även tas med för undersökningar direkt på plats i samband med idrottsevenemang eller andra former av sportevent där skador kan komma att uppstå. Tack vare den högupplösta skärmen finns möjligheter att snabbt och säkert ställa en diagnos och därefter välja inriktning på behandling. Något som är särskilt viktigt i samband med idrottsskador där patienten i många fall vill komma tillbaka till träningen så snart som möjligt.